Drugi dio seminara "Upravljanje projektnim ciklusom"

Ključni koncepti Project cicle managementa (PCM), Ključni koncepti izrade proračuna projekta i Najbolja praksa pripreme proračuna teme su navedenog trodnevnog seminara. Osim predavanja o navedenim temama u sklopu seminara odvijaju se i radionice tijekom kojih polaznici netom stečena znanja primjenjuju u praksi.  Prvi dio seminara održan je sredinom studenog također u IDA-i. Seminar je namijenjen djelatnicima regionalne samouprave i lokalne uprave, a odvija se u sklopu izobrazbe "Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove".