Predstavljanje ROP-a na seminaru u Roveretu

Predstavljanje ROP-a na seminaru u Roveretu

Tema seminara bila je "Kreiranje strategije razvoja gradova i regija" a sudionici seminara, među kojima i djelatnica IDA-e, predstavili su strategije razvoja gradova, regija ili pak država iz kojih dolaze. Seminar je održan u organizaciji Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i Local Economic Employment Development Programme (LEED).  

Predstavljanje ROP-a na seminaru u Roveretu Predstavljanje ROP-a na seminaru u Roveretu