IDA domaćin seminara "Osnove Europske unije"

IDA domaćin seminara "Osnove Europske unije"

U prostorijama Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o., 26. i 27. listopada održan je dvodnevni seminar "Osnove Europske unije".  Tijekom dva dana polaznici seminara - djelatnici tijela regionalne samouprave i lokalne uprave, usvojili su osnovna znanja o Europskoj uniji. Neke od tema seminara bile su: Povijest europskih integracija i pravni aspekt, Institucije EU, Jedinstveno europsko tržište, Proširenje EU i Hrvatska i EU.  Seminar je održan u organizaciji Središnjeg državnog ureda za upravu Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske, dok su Istarska županija i IDA bile suorganizatori.

IDA domaćin seminara "Osnove Europske unije"