Grad Pula osigurao dodatnih 100.000 eura za razvoj poduzetništva iz programa „Potpore Pula – Pola 2023“

Grad Pula osigurao dodatnih 100.000 eura za razvoj poduzetništva iz programa „Potpore Pula – Pola 2023“

Grad Pula raspisao je novi natječaj za razvoj poduzetništva. Omogućeno je dodatnih 100.000 eura da se nastavi započeto poticanje poduzetništva u ovoj godini iz programa „Potpore Pula – Pola 2023“.

Poticanje razvoja malog gospodarstva provest će se kroz dodjelu bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 5 mjera:                                                                                                                  

  1. MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA iznos potpore do 2.000,00 eura, a za mlade do 35 godina i žene poduzetnice koje imaju 100% vlasništva nad subjektom do 2.400,00 eura;
  2. MJERA 2: POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA I DIGITALNI MARKETING iznos potpore do 2.000,00 eura;
  3. MJERA 3: POTPORE ZA IT SEKTOR iznos potpore do 2.500,00 eura;
  4. MJERA 4: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE iznos potpore do 000,00 eura;
  5. MJERA 5: SUBVENCIONIRANJE STVARANJA ZELENIH RADNIH MJESTA I DIGITALNIH ZANIMANJA BUDUĆNOSTI iznos potpore do 1.000,00 eura.

Zahtjevi se mogu predati do 30. studenoga 2023. godine, a javni poziv kao i sva potrebna dokumentacija može se pronaći na web stranicama grada Pule