dr.sc. Boris Sabatti panelist na međunarodnoj konferenciji u Izoli

dr.sc. Boris Sabatti panelist na međunarodnoj konferenciji u Izoli

U srijedu, 31. svibnja 2023. godine održana je u Izoli u Sloveniji međunarodna konferencija  i vezane panel diskusije na temu „ISTRA 2030: Održivi razvojni ciljevi i plava ekonomija za prekograničnu suradnju“, na kojoj je kao prezentar i panelist sudjelovao i direktor Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o., dr.sc. Boris Sabatti sa suradnicima.  

Konferencija na kojoj su između ostalog sudjelovali i predstavnici istarskih gradova Buja, Pazina i  Umaga, kao i  gradova, odnosno općina u slovenskom primorju;  Izole, Kopra te Ankarana, Regionalnog razvojnog centra Koper te Sveučilišta Koper, iznjedrila je zanimljive zaključke o viziji razvoja Istre do 2023. godine kao strateške cjeline, pri  čemu je Sabatti govorio o  strateškim prioritetima razvoja Istarske županije u nadolazećem operativnom razdoblju do 2027. godine, kao i diverzifikaciji istarskog gospodarstva  s naglaskom na komponentu održivosti. Isto tako bilo je govora o brendiranju kvalitete proizvoda i usluga putem oznake IQ – Istarska kvaliteta.