Poziv na on line radionicu 'Prostorno planiranje - vitalna uloga u prilagodbi klimatskim promjenama te utjecaj na buduće malo i srednje poduzetništvo'

Poziv na on line radionicu 'Prostorno planiranje - vitalna uloga u prilagodbi klimatskim promjenama te utjecaj na buduće malo i srednje poduzetništvo'

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. u sklopu projekta 'Usluge Poticanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva - UP SMART', poziva na on line radionicu na temu “Prostorno planiranje - vitalna uloga u prilagodbi klimatskim promjenama te utjecaj na buduće malo i srednje poduzetništvo” koja će biti dostupna na Facebook stranici Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o. (događaj) u srijedu, 29. travnja 2021. godine u trajanju od 10:00 sati do 13:00 sati.

Zadnjih godina svjedoci smo klimatskih promjena posebno u urbanim sredinama. Povećanje temperature u ljetnim mjesecima, kratokrajne oborine povećanog inteziteta, nestašica vode u ljetnim mjesecima, dizanje razina mora zajedno s povećanom urbanizacijom doprinose sve većoj osjetljivosti gradova na klimatske promjene te probleme u ekosustavima. Urbanizacija mijenja pokrivač namjene zemljišta, općenito smanjuje količinu ekološki netaknutog zemljišta i uzrokuje fragmentaciju preostalog zemljišta, što smanjuje vrijednost staništa vrsta i povećava vjerojatnost daljnje ekološke degradacije.
Povezanost urbanizacije, ekološke održivosti i klimatskih promjena ovisi i o geografskom položaju grada unutar pojedine regije, a porast razine mora i pojačani intenzitet i učestalost olujnih vjetrova jest kombinacija prirodnih fenomena pogoršana "odlukama o naseljavanju, razvojem kanala, gubitkom močvarnih područja, vađenjem nafte i prirodnog plina, te projektiranje, konstrukcija i neuspjeh zaštitnih konstrukcija i skladištenja oborina na klasičan način.
U kontekstu rastuće potražnje, klimatske promjene mogu dodatno smanjiti dostupnost vode zbog promjena u oborinama ili zbog povećane evapotranspiracije posebice u sušnim mjesecima.

Sadržaj radionice “Prostorno planiranje - vitalna uloga u prilagodbi klimatskim promjenama te utjecaj na buduće malo i srednje poduzetništvo”:
•    Prostorno planiranje,klimatske promjene i održivi razvoj te utjecaj na malo i srednje poduzetništvo
•    Upravljanje rizicima i izazovi klimatskih promjena na malo i srednje poduzetništvo (poljoprivreda, turizam, industrija, ugostiteljstvo…)
•    Politički okviri (UN, EU, RH) i prostorno planski okviri
•    Prostorno planski odgovori i inicijative na klimatske promjene
•    Specifične smjernice u prostornom planiranju (socio-ekonomske, buduće generacije, socijalna pravda, poplave i erozija priobalnih područja, turizam, itd.)
•    Aplikacija scenarija (klimatskih modela) u prostorne planove
•    Bioraznolikost 
•    Metode integracije i razvojni procesi
•    Eko gradovi
•    Bijela knjiga EU Dugoročno strateško prostorno planiranje, kako na kopnu, tako i na morskim područjima, uključujući promet, regionalni razvoj, industriju, turizam i energetsku politiku

 

Cilj radionice je upoznavanje s klimatskim promjenama i ulogom koju imaju u društvu građani, lokalna uprava, država te poduzetnici posebno u osjetljivim granama kao što je turizam. Radionica je namjenjena i svim prostornim planerima, urbanistima te ostalim malim i srednjim poduzetnicima čija aktivnost i djelovanje uveliko utiču na upravljanje klimatskim promjenama.

Radionicu će voditi: 

💭 Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ. suvlasnica projektantske tvrtke Starum d.o.o. Pula koja već niz godina aktivno sudjeluje u projektiranju održivih sustava i prilagodbi klimatskim promjenama u RH. Osim projektiranja izvedenih sustava, Tatjana Uzelac, je više od 10 godina i stalni gost predavač na Građevinskom fakultetu u Rijeci na kolegiju Urbani vodni sustavi, te sudionik mnogobrojnih radionica i seminara na temu urbanih vodnih sustava i klimatskih promjena.
💭 Sandra Jakopec, dipl.ing.arh. suvlasnica tvrtke APE d.o.o. Zagreb, voditeljica izrade prostornih planova, te predsjednica Udruge hrvatskih urbanista. Posebno istaknuto djelovanje je na implementaciji mjera u prostorne planove u postupku izrade prostornih planova. Sandra Jakopec delegat je Republike Hrvatske u ECTP-CEU, Europskom vijeću prostornih planera.
💭 Nikša Božić, dip.ing.arh. tvrtka APE d.o.o. Zagreb, izrađivač prostornih planova, urbanist, predstavnik Republike Hrvatske u ECOVAST_u, Hrvatskoj sekciji EU vijeća za sela i male gradove. Nikša Božić predsjednik je Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata.

 

Radionica je besplatna i dostupna svim zainteresiranim malim i srednjim poduzetnicima i ostalim polaznicima. Radi projektnih obveza molimo da izvršite prijavu na POVEZNICI.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se kontakt osobi: