Sljedeći tjedan Istarska županija raspisuje novi Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva

Sljedeći tjedan Istarska županija raspisuje novi Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva

Istarska županija i ove godine nastavlja s dodjelom novčanih potpora poduzetnicima, te je za navedenu svrhu u proračunu osigurano 2 milijuna kuna, odnosno milijun kuna više u odnosu na prošlu godinu.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu bit će objavljen na mrežnim stranicama Istarske županije (rubrika „Natječaji“) 1. rujna 2020. godine do 15. rujna 2020. godine.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora s ciljem poticanja razvoja malog gospodarstva na području Istarske županije te pomoć poduzetnicima u prilagodbi novim uvjetima poslovanja nastalim kao posljedica epidemije koronavirusom (COVID - 19).

Sredstva će biti raspodijeljena na tri mjere:

1. Sufinanciranje ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije - ukupan fond 400.000,00 kn. Najviši iznos potpore za ovu mjeru iznosit će 20.000,00 kuna.

2. Sufinanciranje nabave nove opreme i troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije COVID-19 - ukupan fond 600.000,00 kn. Maksimalan iznos potpore po ovoj  mjeri iznosit će 25.000,00 kn

3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije COVID-19 - ukupan fond 1.000.000,00 kn. Maksimalan iznos potpore po ovoj mjeri iznosit će 55.000,00 kn.

Poduzetnici mogu ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 50% realiziranih prihvatljivih troškova.

Korisnici mjera mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonom o zadrugama, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu  te posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije, izuzev trgovačkih društava kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Svi kriteriji i uvjeti dodjele potpora bit će objavljeni u Javnom pozivu za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu. Prijave će biti moguće dostaviti isključivo u online obliku putem Informacijskog sustava Istarske županije. Važeće prijave koje pristignu u utvrđenom roku bit će evaluirane odnosno ocjenjivane.