IDA NA GOSPODARSKOM VIJEĆU U BUZETU

IDA NA GOSPODARSKOM VIJEĆU U BUZETU

U utorak, 23. lipnja, u Buzetu je održana sjednica Gospodarskog vijeća u sklopu projekta InCITY+ čiji je cilj uspostava učinkovitog i održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta i poduzetnika, u svrhu stvaranja participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje poduzetništva, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina uključenih dionika.

Tim povodom su direktor IDA-e dr.sc. Boris Sabatti i stručna suradnica Claudia Pučić predstavili aktivnosti koje Istarska razvojna agencija provodi na području Istarske županije, a usmjerene su na razvoj poduzetništva (kreditne linije, inkubatori, edukacije, EU projekti).

Osim gore navedenog, predstavljen je i projekt uspostave COWORKING CENTRA koji će omogućiti razmjenu iskustava te stvaranje novih vrijednosti i razvoj novih ideja u poduzetništvu.