Seminar o osnovama EU

U sklopu programa izobrazbe pod nazivom "Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove" početkom tjedna u pulskom Circolu održan je prvi od šest predviđenih seminara o osnovama EU. Seminari su usmjereni prema potrebi za jačanjem regionalnih kapaciteta za učinkovito sudjelovanje u nacionalnim razvojnim procesima u kontekstu europskih integracija. Namijenjeni su dužnosnicima regionalne samouprave i lokalne uprave, a pokrenuti su od strane Središnjeg državnog ureda za upravu Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske.