Potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID - 19) - OČUVANJE RADNIH MJESTA

Potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID - 19) - OČUVANJE RADNIH MJESTA

Cilj mjere 

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. 

 

Trajanje mjere 

Od 1. ožujka 2020., i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

 

Visina subvencije 

Do 3.250 kuna po radniku. 

 

VAŽNO

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama..

Poslodavci mogu odabrati: 
•Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
•Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora. 

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere. 

Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:
•od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
•od 20% za Mala poduzeća
•od 15% za Srednja poduzeća
•i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovorao radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.
 

Više informacija na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zavod za zapošljavanje napravio je pregled najčešćih pitanja i problema kod popunjavanja zahtjeva, s odgovorima, koje možete pogledat ovdje.