IDA na Europe-Nevada Global Summitu 2020

IDA na Europe-Nevada Global Summitu 2020

U petak, 6. ožujka 2020. godine održan je u Savudriji Europe-Nevada Global Summit 2020 na kojem je sudjelovalo 70-tak sudionika iz SAD-a, Poljske, Slovenije i Hrvatske te na kojem se uvodno predstavila i Istarska razvojna agencija na temu gospodarstva i investicija u Istarskoj županiji.

Opći cilj ovog događanja osmišljenog na inicijativu Ureda za ekonomski razvoj guvernera savezne države Nevada, koji je predvodio dr.sc. Pawel Pietrasienski, direktor za međunarodnu trgovinu predmetnog Ureda, uspostava je ekonomskih, obrazovnih, poduzetničkih i razvojnih odnosa savezne države Nevada s Hrvatskom. Promocija inovativnih sektora ekonomije Nevade, uključujući autonomne sustave, naprednu proizvodnju, inovativna rješenja u ugostiteljstvu, kao i suradnju između poduzetničkih i poslovnih institucija za podršku, ključni su elementi za suradnju o kojima je bilo govora na Summitu.

Poseban je cilj pripremiti buduću trgovinsku misiju koja će promovirati mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Nevadi I Hrvatskoj, ojačati postojeća i razviti nova partnerstva između visokih učilišta i istraživačkih institucija u Nevadi i Hrvatskoj te razviti jaču poduzetničku mrežu, što doprinosi i internacionalizaciji istarskih poduzetnika.