Pametna digitalna rješenja za teretni promet tema konferencije projekta TRANSPOGOOD

Pametna digitalna rješenja za teretni promet tema konferencije projekta TRANSPOGOOD

U petak, 27. rujna 2019. godine održana je u  Veneciji završna konferencija projekta Transpogood na kojoj su sudjelovali i predstavnici Istarske razvojne agencije, jednog od projektnih partnera.
Glavni  je cilj  projekta poticati integrirani pristup u razvoju kanala i pametnih mreža u transportu roba u prekograničnom području Italije i Hrvatske, a ključan rezultat projekta je zajednički izrađena digitalna platforma, koja će poduzetnicima u sektoru prometa i logistike omogućiti optimizaciju resursa, s naglaskom na kombinaciju pomorskog i cestovnog teretnog prometa u prekograničnom području Italije i Hrvatske.
Direktor IDA-e, dr.sc Boris Sabatti osvrnuo se na navedeni rezultat te naglasio kako će navedeni besplatni digitalni alat doprinijeti i jačanju konkurentnosti istarskih poduzetnika u sektoru transporta roba, prometa i logistike, obzirom da su  u fokusu informiranje i kalkulacija mogućnosti po pitanju najefikasnijih i najisplativijih te okolišno najprihvatljivijih rješenja u prometu roba u prekograničnom području.
Projekt TRANSPOGOOD - Transport of goods platform, ukupne vrijednosti 8,8 milijuna kuna, financira se u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska te  je u provedbi od siječnja 2018. do rujna 2019. godine.