Multimedija u službi "e-learninga"

Multimedija u službi "e-learninga"

U sklopu projekta SLO-HR-RA, tijekom dva dana - 2. i 3. listopada, na Fakultetu za elektrotehniko Ljubljana održan je drugi dio edukacije o "e-learningu". Polaznici seminara, među kojima i djelatnici IDA-e, u Ljubljani su se pobliže upoznali s tehnologijama, odnosno multimedijskim alatima koje se koriste pri realizaciji obrazovanja na daljinu.  Prvi dan seminara bio je posvećen upoznavanju s načinima i mogućnostima snimanja analognim i digitalnim kamerama, studijskom opremom i HDTV tehnologijom. Drugi dan bio je pak posvećen fotografiji, odnosno obradi fotografije te njenoj primjeni pri organizaciji obrazovanja na daljinu.

Multimedija u službi "e-learninga"