IDA mentor na Demo Dayu DA-SPACE projekta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

IDA mentor na Demo Dayu DA-SPACE projekta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

U petak, 5. travnja 2019. godine održano je na Fakultetu ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli završno događanje drugog ciklusa DA-SPACE laboratorija u sklopu istoimenog EU projekta programa Dunav.
U sklopu navedenog projekta, koji povezuje akademsku i gospodarsku zajednicu te civilni i javni sektor, ali i umrežuje studente s poduzećima kako bi se poboljšale mogućnosti zapošljavanja, studenti su dobili priliku uključiti se u razradu rješenja za izazove postavljene od strane privatnog i javnog sektora. Istarska razvojna agencija sudjelovala je u projektu u funkciji jednog od postavljača izazova te posljedično mentora studentskom timu u sastavu studentica Klare Tuličić i Danijele Grubišić, a izazov je tematski bio usmjeren na napredne alate za bolju  analitiku u podlozi izrade županijskih strateških dokumenata razvoja.
Ostali postavljači izazova bili su: Glas Istre, Turistička zajednica središnje Istre,  Turistička agencija Krug Travel, , Istarska razvojna turistička agencija i Studentski poduzetnički inkubator - SPIN.
Završno su kao najboljim tim proglašeni studenti Nikolina Gerić i Roman Ivezić, koji su radili na inovativnim rješenjima za Studentski poduzetnički inkubator "Spin" te će isti svoje rješenje prezentirati na međunarodnom Demo Dayu u njemačkom Ulmu.