IDA u Veneciji: Projekt ICARUS prilika je za poboljšanje željezničkog putničkog prometa u Istarskoj županiji

IDA u Veneciji: Projekt ICARUS prilika je za poboljšanje željezničkog putničkog prometa u Istarskoj županiji

Dane 27. i 28. ožujka 2019. godine održan je u Veneciji prvi sastanak partnera u projektu ICARUS- Intermodal Connections in Adriatic- Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passenger, čiji je glavni cilj poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije te koji se financira u sklopu programa Interreg V-A Italija - Hrvatska. 
U sklopu predmetnog projekta ukupne vrijednosti 16,5 milijuna kuna koji je s provedbom započeo početkom godine, bit će provedena analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni dio bit će usmjeren na pilot aktivnosti kojima je cilj potaknuti promjenu u prometnoj mobilnosti u prekograničnom području na osnovi principa “mobilnost kao usluga”, prema kojem su korisničke potrebe usredotočene na prometnu uslugu, a ne na prometno sredstvo. 
IDA će u sklopu projekta raditi na razradi i provedbi pilot aktivnosti u Istarskoj županiji na temu poboljšanja usluga u željezničkom prometu u Istarskoj županiji. Navedeno će se realizirati u suradnji svih projektnih partnera, s naglaskom na HŽ Putnički prijevoz d.o.o., a sve s ciljem poticanja putnika da što više koriste eko-inovativne načine prijevoza. 
U skladu s navedenim ICARUS projekt će doprinijeti promociji željezničkog prometa i njegovoj integraciji s biciklističkim i drugim oblicima prijevoza u svrhu povezivanja obale i unutrašnjosti Istre.