Novo ruho Istarske razvojne agencije u funkciji jačanja sustava podrške poduzetništvu

Novo ruho Istarske razvojne agencije u funkciji jačanja sustava podrške poduzetništvu

Istarska razvojna agencija informira sve cijenjene poduzetnike, obrtnike, sve relevantne institucije te sve partnere i suradnike iz privatnog i javnog te civilnog sektora da je zahvaljujući projektu HQ_ISTRIA (Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije putem visokokvalitetnih usluga podrške), kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, omogućena temeljita nadogradnja i uspostava nove verzije web stranice Istarske razvojne agencije te da su informacije relevantne za malo i srednje poduzetništvo te obrtništvo u Istarskoj županiji, kao i strateško planiranje i istraživanje i razvoj,  dostupne od sada na pregledniji i sveobuhvatniji način.

Od noviteta što se relevantnih informacija tiče, ističemo mrežu poduzetničkih inkubatora i coworking prostora Istarske županije, putem koje je moguće dobiti korisne informacije o dostupnosti poduzetničke potporne infrastrukture takve vrste u Istarskoj županiji, te isto tako pregled poduzetničkih zona. Navedeno je plod dugogodišnje suradnje koje IDA kao svojevrsna spona između poduzetničkog i javnog sektora ima u navedenom području s jedinicama lokalne samouprave  te nadležnim institucijama u Istarskoj županiji, naglašava direktor IDA-e, dr.sc. Boris Sabatti.

Nadalje stranica osim detaljnih informacija o područjima djelovanja IDA-e donosi opći pregled postojećih mjera potpore poduzetništvu u Istarskoj županiji, čime su obuhvaćeni i programi potpore na županijskoj razini i razini JLS-eva, kao i oni na nacionalnoj razini koji su dostupni istarskim poduzetnicima i obrtnicima.

Informacije o sustavu kreditiranja poduzetništva su isto tako vrlo lako dostupne te treba napomenuti da je u pripremi nova kreditna linija o kojoj će zainteresirani korisnici biti pravovremeno obaviješteni  preko svih komunikacijskih kanala Istarske razvojne agencije, uključujući društvene mreže, ističe Sabatti.
 
Isto tako su zastupljene informacije o provedbi stručnih edukacija  za privatni i javni sektor, koje su za polaznike potpuno besplatne te koje se provode sukladno realno iskazanim potrebama korisnika, nadodaje Sabatti te poziva korisnike da iskoriste novu funkcionalnost stranice te istaknu prijedloge za teme edukacija koje će se planirati u budućnosti.

Obzirom da IDA razvojne projekte u funkciji razvoja poduzetništva planira i  priprema temeljem iskazanih potreba relevantnih dionika na terenu te u korak s gospodarskim kretanjima i trendovima, zaključno se izdvaja informacija da se za projekt u pripremi COWORKING Pula provodi istraživanje potreba te se pozivaju svi zainteresirani dionici da ispune vezanu anketu.