Poziv na edukaciju: „Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove“

Poziv na edukaciju: „Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove“

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na jednodnevnu edukaciju na temu „Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove“ koja će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u četvrtak, 14. veljače 2019. godine. Edukacija će trajati od 09:00 do 16:30 sati.

Edukacija je koncipirana kao prezentacija osnovnih koraka pri upravljanju projektnim ciklusom. Upravljanje projektnim ciklusom - Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa). Svrha edukacije je omogućiti i olakšati kontrolu provedbe aktivnosti projekta projektnim timovima, partnerima i suradnicima malih, srednjih i velikih poduzeća.

Edukaciju će voditi Tajana Lovrić, magistra međunarodnih odnosa i diplomacije na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Trenutno je voditeljica prodaje razvoja projekata u tvrtki Projekt jednako razvoj u kojoj je od 2014.g. imala priliku proći kroz procese traženja prilika za financiranje razvojnih projekata i informiranje organizacija o tim mogućnostima, a radila je i na razvoju projektnih prijedloga i evaluaciji uspjeha projekata. Također kao trener izvodi prezentacije o prilikama za financiranje projekata EU fondovima i o načinima razvoja projektnih prijedloga.Edukacija je besplatana za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite na sljedećoj poveznici.

Za sve dodatne informacije molimo obratite se Ivani Kalac putem e-maila ivana.kalac@ida.hr  ili na broj telefona +385 52 381 900.

Datoteke:

Sadržaj - Upravljanje projektnim ciklusom