Održana Skupština IDA-e

Dana 28. lipnja 2006. godine s početkom u 17,00 sati u Pazinu je održana redovita sjednica Skupštine Istarske razvojne agencije d.o.o. Na sjednici su prihvaćeni financijski rezultati poslovanja IDA-e za 2005. godinu kao i Financijski plan poslovanja za 2006. godinu. Usvojena je informacija o dosadašnjoj realizaciji Programa rada IDA-e za 2006. godinu kao i odluka o osnivanju društva IGD d.o.o. koji će se baviti razvojem golfa u Istarskoj županiji.