U IDA-i održana edukacija "Digitalni marketing"

U Istarskoj razvojnoj agenciji danas je održana jednodnevna edukacija na temu "Digitalni marketing". Polaznicima je pružen uvid u digitalni marketing na jednostavan i primjenjiv način, s naglaskom na Google Ads, Facebook i Instagram sadržaj, odnosno na Facebook i Instagram oglašavanje. U praktičnom dijelu edukacije polaznici su samostalno definirali svoje ciljeve digitalnog marketinga te na koncu odredili koliko je u mjerljivim ciljevima digitalni marketing utjecao na njihovo poslovanje.

Edukacija se odvijala u sklopu projekta  "Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije putem visokokvalitetnih usluga podrške - HQ_ISTRIA", koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a projekt za cilj ima razvoj  i povećanje ponude usluga savjetodavne i stručne podrške, kao i usluga informiranja za male i srednje poduzetnike. Ciljane skupine su MSP-ovi u različitim fazama njihova razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od tri godine).