IDA i LEDA VSŽ potpisale Sporazum o suradnji

IDA i LEDA VSŽ potpisale Sporazum o suradnji

Tijekom Gospodarskog sajma, organiziranog u okviru Vinkovačkih jeseni, Lokalna ekonomska razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije organizirala je okrugli stol na temu "Uloga razvojne agencije u regionalnom razvoju - iskustva Istre". U sklopu okruglog stola, održanog u petak 15. rujna na Poljoprivrednom fakultetu u Vinokvcima, direktor IDA-e Darko Lorencin održao je prezentaciju o radu IDA-e. Tijekom prezentacije Lorencin je prisutne pobliže upoznao s istarskim iskustvima regionalnog razvoja, te s ulogom razvojnih agencija u regionalnom razvoju.  Nakon okruglog stola Lorencin i Zvonimir ƒåordašić, izvršni direktor LEDA-e VSŽ, potpisali su Sporazum o suradnji. 

IDA i LEDA VSŽ potpisale Sporazum o suradnji