Tehnički sastanak sudionika projekta REDECON

Na sastanku je prezentiran ERRAM model - software koji se koristi za strateško planiranje u Austriji. Navedeni software trebao bi biti ogledni model i alat za definiranje i korištenje metodologije unutar projekta REDECON . ERRAM model je sustav koji među ostalim objedinjuje podatke o transportu sa sociodemografskim i podacima o ... Pročitaj više

Suradnja s DUNEA-om

Prilikom ovotjednog radnog posjeta Dubrovačko-neretvanskoj županiji, direktor IDA-e Darko Lorencin sastao se sa Anom Sindik, direktoricom Regionalne razvojne agencije DUNEA d.o.o.. Tijekom susreta direktori dviju navedenih regionalnih razvojnih agencija dogovorili su smjernice buduće suradnje. Pročitaj više

Što hrvatski poduzetnici i menadžeri trebaju znati o Europskoj uniji?

Na navedenom savjetovanju, organiziranom od strane Europskog pokreta Hrvatska, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i neprofitne ustanove Otok znanja, sudjelovao je i direktor IDA-e Darko Lorencin. Savjetovanje je bilo namijenjeno poduzetnicima i menadžerima malih i srednjih hrvatskih poduzeća, a tema nužna ekonomska, pravna i politička znanja o Uniji, odnosno pravovremena ... Pročitaj više

Završna konferencija projekta "GO network"

Završna konferencija projekta "GO network"

Projekt "GO NETWORK", u kojemu IDA sudjeluje "in kind", okončan je završnom konferencijom održanom 22. i 23. rujna u Veneciji. Glavna tema konferencije, na kojoj su sudjelovali i predstavnici IDA-e, bila je "Kolektivne jamstvene sheme kao alat razvoja gospodarstva u Europi: Perspektive GO network modela." Uz nositelja projekta - regiju ... Pročitaj više

Seminar o "e-learningu"

Seminar o "e-learningu"

Od 26. do 28. rujna u organizaciji Regionalne razvojne agencije Notranjsko-kraške regije u prostorijama Školskog centra Postojna u Postojni, odvijao se prvi dio petodnevnog seminara "e-learning"- obrazovanje na daljinu. Trodnevni seminar organiziran je u okviru projekta SLO-HR-RA , a realiziran u suradnji s Fakultetom za elektrotehniko Ljubljana . Na seminaru ... Pročitaj više

IDA i LEDA VSŽ potpisale Sporazum o suradnji

IDA i LEDA VSŽ potpisale Sporazum o suradnji

Tijekom Gospodarskog sajma, organiziranog u okviru Vinkovačkih jeseni, Lokalna ekonomska razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije organizirala je okrugli stol na temu "Uloga razvojne agencije u regionalnom razvoju - iskustva Istre". U sklopu okruglog stola, održanog u petak 15. rujna na Poljoprivrednom fakultetu u Vinokvcima, direktor IDA-e Darko Lorencin održao je prezentaciju ... Pročitaj više

Ciklus seminara Klaster Znanja i Razvoja

U sklopu ciklusa seminara Klaster Znanja i Razvoja, od 25. do 29. rujna u vremenu od 13 do 18 sati u prostorijama IDA-e odvijat će se niz seminara namijenjenih malom i srednjem gospodarstvu na području Istarske županije. Seminari će se odvijati organizaciji IDA-e i MICRO edukacije d.o.o. a prijave se ... Pročitaj više

Završen projekt CIPO ALLIANCE

Završen projekt CIPO ALLIANCE

Na inicijativu USAID-a (United States Agency for International Development) u 2004. godini osmišljena je suradnja na planu privlačenja stranih investicija te je u skladu s time zajedno s MIGA-om (Multilateral Investment Guarantee Agency) i Istarskom razvojnom agencijom (IDA) d.o.o. pokrenut projekt CIPO. Provedba projekta započela je u listopadu 2004. godine, ... Pročitaj više

Prva sjednica Regionalnog tima Hrvatskog partnerstva za promicanje ulaganja

Na dnevnom redu sjednice, u čijem će radu sudjelovati i direktor Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. Darko Lorencin, među ostalim nalaze se i slijedeće teme: Hrvatsko partnerstvo za promicanje ulaganja - prijedlog osnovnih smjernica za rad i djelovanje Regionalnog tima; Informacije o aktivnostima Agencije za promicanje izvoza i ulaganja u ... Pročitaj više

Županijska skupština usvojila ROP

Na 19. sjednici Županijske skupštine Istarske županije, održanoj u ponedjeljak, 11. rujna 2006. godine u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu, usvojen je Regionalni operativni program (ROP) Istarske županije za razdoblje od 2006. do 2010. godine. Uslijedit će provedba ROP-a, a sam dokument uskoro će biti dostupan i u ... Pročitaj više