POTICANJE INOVACIJA U RIBARSTVU OMOGUĆAVA JAČANJE PLAVE EKONOMIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

POTICANJE INOVACIJA U RIBARSTVU OMOGUĆAVA JAČANJE PLAVE EKONOMIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

U utorak 10. studenog 2020 g. u Edukacijsko - gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu u Pazinu održana je u organizaciji Istarske razvojne agencije, u sklopu provedbe projekta INVESTINFISH, radionica na temu uvođenja inovacija u ribolovni sektor te održivo upravljanje ribolovom u  području sjevernog Jadrana.

Više na: Glas IstreRegional express, IstraIN, Poreština.info, MedulinFM, IstraBIZ, Radio Pula, AgroIstra.