Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

U cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2020. godini i prilagodbe poduzetnika novim uvjetima poslovanja nastalim kao posljedica epidemije koronavirusom (COVID - 19) Istarska županija je raspisala javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu za realizaciju sljedećih mjera:

1. Sufinanciranje ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije

2. Sufinanciranje nabave nove opeme i troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije COVID-19

3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije COVID-19 

 

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07,53/1., 56/13 i 121/16) i Zakonom o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije izuzev trgovačkih društava kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 

 

Ciljevi poziva su:
• povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti malih gospodarskih subjekata,
• unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze malih gospodarskih subjekata,
• jačanje pozicije malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana,
• otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih, 
• nabava suvremenih strojeva alata i opreme čime se osnažuje sektor proizvodnih djelatnosti,
• poticanje inovacija i ubrzanje poslovnih procesa kroz primjenu informatičke tehnologije,
• smanjenje troškova rada i povećanje efikasnosti poslovanja
• prilagodba poduzetnika novim uvjetima poslovanja koji su posljedica epidemije COVID-19

 

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. lipnja 2019. godine do kraja trajanja javnog poziva. Podnositelj ima pravo podnijeti jedan zahtjev po mjeri za koju zadovoljava uvjete.

 

Prijave na Javni poziv podnose se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo isključivo putem on line sustava Istarske županije, kojem se pristupa putem poveznice http://javne-potrebe.istra-istria.hr.
Prijave se zaprimaju od 1. rujna 2020. godine do 15. rujna 2020. godine. 

 

Javni poziv - cijeli sadržaj