IDA na radionici javnog nastupa i prezentacijskih vještina za članice mreže BOND

IDA na radionici javnog nastupa i prezentacijskih vještina za članice mreže BOND