U IDA-i održan prijem za visoku delegaciju Unsko-sanskog kantona

U IDA-i održan prijem za visoku delegaciju Unsko-sanskog kantona