Na Sveučilištu Juraj Dobrila predstavljen Poduzetnički impuls 2013. – saznajte zašto je bolji od predhodnog!