Boris Sabatti: „Dok svima prihodi padaju naša razvojna agencija uspjela je povećati obim poslova“

Boris Sabatti: „Dok svima prihodi padaju naša razvojna agencija uspjela je povećati obim poslova“