U PROSTORIJAMA IDA-e ODRŽANA RADIONICA NA TEMU 'USER-JOURNEY - KAKO PRILAGODITI PROIZVOD/USLUGU SVOME KORISNIKU' U SKLOPU PROJEKTA COWORKING PULA

U PROSTORIJAMA IDA-e ODRŽANA RADIONICA NA TEMU 'USER-JOURNEY - KAKO PRILAGODITI PROIZVOD/USLUGU SVOME KORISNIKU' U SKLOPU PROJEKTA COWORKING PULA