Otvorena anketa za Strategiju razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.-2027.

Otvorena anketa za Strategiju razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.-2027.