Prezentacija ideja na drugom webinaru u sklopu projekta Green mind

Prezentacija ideja na drugom webinaru u sklopu projekta Green mind