IDA domaćin sastanka partnera na projektu INVESTINFISH

IDA domaćin sastanka partnera na projektu INVESTINFISH

Dana 16. i 17. rujna Istarska razvojna agencija bila je domaćin sastanka partnera u sklopu projekta INVESTIINFISH. 

Na sastanku su se analizirale aktivnosti koje su do sada provedene te su se usklađivale daljnje aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta.

Projekt je usmjeren na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području. 

Posebni ciljevi projekta usmjereni su na istraživanje potreba za naprednim tehnologijama i financijskim instrumentima kod malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva u prekograničnom području Hrvatske i Italije te na osmišljavanje pilot aktivnosti za poticanje poduzeća u navedenim sektorima. Osim Istarske razvojne agencije partneri na projektu su talijanski Transferimento tecnologico e innovazione scarl, Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo, Distretto agroalimentare regionale, SVIM - Sviluppo Marche S.r.l. te Zadarska Agencija za ruralni razvoj - AGRRA.