IDA u sklopu projekta ATLAS omogućila pristup osobama s invaliditetom izložbenom prostoru u podzemlju Arene

IDA u sklopu projekta ATLAS omogućila pristup osobama s invaliditetom izložbenom prostoru u podzemlju Arene