U IDA-i održana edukacija na temu "Prezentacijske vještine i motivacija u poslovanju"

U IDA-i održana edukacija na temu "Prezentacijske vještine i motivacija u poslovanju"