IDA domaćin trodnevnog susreta u sklopu projekta "GO NETWORK"

IDA domaćin trodnevnog susreta u sklopu projekta "GO NETWORK"

U sklopu navedenog projekta, a u suradnji s partnerima iz regije Umbrija te organizacijama Gepafin i Co.fi.re., od 6. do 8. rujna u prostorijama IDA-e odvija se susret na temu jamstveni fondovi. Prvoga dana, predstavnici IDA-e sa partnerima iz regije Umbrija razgovarali su o dosadašnjim aktivnostima postignutim u sklopu projekta "GO NETWORK" (Guarantee Organisations Network) te o realiziranim aktivnostima Konzorcija "Istra 21" kao i o mogućnostima daljnje suradnje. Danas, drugoga dana susreta, talijanski partneri prezentirali su model funkcioniranja jamstvenih shema u Italiji a govorili su i o slijedećim temama: uloga javnih jamstvenih fondova, multiplikator, načini operativnog upravljanja jamstvenim fondovima i perspektive Baselskog sporazuma 2. Treći dan predviđen je za sastanak predstavnika IDA-e, MINGORP-a, Gepafina, Co.fi.re.-a i Banke Unicredit na temu operativnog funkcioniranja jamstvenih fondova.

IDA domaćin trodnevnog susreta u sklopu projekta "GO NETWORK" IDA domaćin trodnevnog susreta u sklopu projekta "GO NETWORK" IDA domaćin trodnevnog susreta u sklopu projekta "GO NETWORK"