Sedam godina poslovanja IDA-e

Na konferenciji, održanoj danas u prostorima IDA-e, novinarima su se obratili istarski župan Ivan Jakovčić, u funkciji predsjednika Skupštine IDA-e i Darko Lorencin, direktor IDA-e. Župan Jakovčić pri tom je istaknuo izvrsne dosadašnje rezultate rada IDA-e te njenu ulogu i značaj u budućem razvoju Istarske županije. Okupljenim novinarima Lorencin je detaljnije predstavio dosadašnje aktivnosti i projekte IDA-e te plan i program rada za predstojeću kalendarsku godinu. U kratkom predstavljanju niza realiziranih projekata posebno je istaknuta IDA-ina uloga nositelja izrade Regionalnog operativnog programa (ROP-a), te njena aktualna uloga koordinatora provedbe navedenog dokumenta. Po ovlaštenju Istarske županije IDA je razvila oznaku vizualnog označavanja kvalitete Istrian quality (IQ), a znak je 2005. godine i registrirala. Oznaku IQ u svibnju 2006. godine ponijela je istarska malvazija, najpoznatije i najrasprostranjenije vino u Istri, a nedugo potom prezentiran je i projekt Domus bonus/Istria quality apartments - jamstvo kvalitete smještaja. Kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije IDA iz godine u godinu osmišljava, ugovara i na tržište plasira kreditne linije po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih. Od njenog osnivanja realizirano je osam kreditnih linija putem kojih je odobreno 348,6 milijuna kuna kreditnih sredstava te izravno financijski podržano 556 poduzetnička projekata. U svibnju 2005. godine pokrenuta je i prva kreditna linija u sklopu prve hrvatske regionalne jamstvene sheme Konzorcij za jamstva "Istra 21" pod nazivom "Jamstvo za uspjeh" s ukupnim kreditnim potencijalom od 34 milijuna kuna. Od ukupno 87 zaprimljenih poduzetničkih zahtjeva za kredit, do 30. studenog 2006. godine odobreno je 45 poduzetničkih zahtjeva, odnosno realiziran je 21 kredit u iznosu od 15,5 milijuna kuna te izdano 21 jamstvo u ukupnom iznosu od 1,5 milijun kuna. U 2006. godini, u suradnji s Raiffeisenbank Austria d.d. i Agrofarmacijom d.o.o. kao nositeljima projekta, pokrenuta je kreditna linija za podizanje dugogodišnjih nasada lavande u Istarskoj županiji, program koji se provodi po uzoru na državni model poticanja dugogodišnjih nasada putem HBOR-a. U dosadašnjem tijeku provedbe kreditne linije realizirana su četiri kredita u ukupnom iznosu od 552.718,30 kuna. Do konca studenog 2006. godine istarskim gospodarstvenicima putem HBOR-a plasirano je 272,9 milijuna kuna kreditnih sredstava. S ciljem poticanja malog poduzetništva, odnosno željom da se poduzetnicima olakša pokretanje vlastitog posla, 2005. godine unutar IDA-e pokrenut je pulski poduzetnički inkubator "Izazov". Mladim školovanim ljudima koji tek pokreću posao kroz ovaj je projekt osiguran prvi poslovni prostor i savjetodavna pomoć, a pruža im se i mogućnost financiranja putem djelovanja jamstvenog fonda. U 2006. godini poduzetnički inkubator popunjen je u potpunosti i u njemu trenutno djeluje 10 poduzetnika. Posljednjih pet godina IDA provodi i koordinira postupak izrade potrebne dokumentacije, fazne realizacije infrastrukturnog opremanja i marketing poduzetničkih zona Istarske županije. U 2006. godini nastavljen je trend ulaganja u poslovne zone te je do kraja mjeseca listopada u poslovne zone u Istarskoj županiji uloženo preko 12 milijuna kuna u omjeru 25% država, 25% županija i 50% jedinice lokalne samouprave.  Vrlo značajni segmenti rada IDA-e  međuregionalna su i međunarodna suradnja. Tijekom proteklih godina IDA je ostvarila vrlo dobru suradnju s raznim institucijama i razvojnim agencijama u zemlji i inozemstvu, posebice susjednoj Sloveniji i Italiji te Austriji. Kroz višegodišnji zajednički rad suradnja je dodatno ojačana te je realiziran niz značajnih projekata. Tijekom 2006. godine zaključeni su projekti GO NETWORK, I-log i "Implementacija Europske povelje za mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj". U 2007. godini nastavlja se realizacija projekata FISH.LOG, CONNECT, PRO.SME, SLOHRA, REDECON i CoRIn, te rad na projektima MET.R.IS., SLOHRA ZONET i A.Svi.Loc. Kao nositelj  izrade i koordinator provedbe Regionalnog operativnog programa Istarske županije (ROP-a), IDA i u 2007. nastavlja s njegovom promocijom i to izradom promotivnog plakata, tiskanjem samoga ROP-a, njegovim prijevodom na talijanski te ažuriranjem baze projekata. Također, u idućoj godini nastavlja se s aktivnostima financijske podrške obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) putem kreditne linije za podizanje dugogodišnjih nasada lavande, uspostavom nove kreditne linije u okviru Konzorcija za jamstva, kao i koordinacijom programa HBOR-a i nadležnih Ministarstava. Poticanje razvoja poduzetništva realizira se i provođenjem edukacija za MSP te podrškom u vidu poduzetničkog inkubatora ‚àö¬¢¬¨√ÑžIzazov". U predstojećoj godini IDA će imati značajnu ulogu u projektu ‚àö¬¢¬¨√ÑžIstarski sajam - fiera istriana" te na dovršetku izgradnje i opremanja Veletržnice ribe u Poreču. IDA-e je zadužena i za promociju i privlačenje stranih ulaganja u Istarsku županiju te promociju lokacija spremnih za ulaganja potencijalnih investitora. Dovođenje mogućih investitora u Istarsku županiju i osiguravanje konkretne podrške na terenu s ciljem što efikasnije realizacije ulaganja jedan je od glavnih ciljeva IDA-e i u 2007. godini. Naposljetku valja navesti i viziju IDA-e : "IDA je dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija orjentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda."; njenu misiju "Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije."  te mjere kojima se navedeno namjerava realizirati.

  • Razvoj i primjena modela financiranja
  • Razvoj poduzetničkih zona i ostale infrastrukture
  • Razvoj ljudskih resursa
  • Primjena istraživanja i razvoja
  • Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klastera)
  • Promicanje ulaganjaInformiranje
  • Izrada i primjena strateških razvojnih dokumenata i politika