Kick off meeting projekta CoRIn

Na sastanku u Udinama sudjelovao je i predstavnik Istarske razvojne agencije, koja je jedan od partnera u projektu CoRIn.    Projekt CoRIn namijenjen je primarnom sektoru i usmjeren je na analizu ri unapređenje regionalnih politika s ciljem poticanja ulaganja u istraživanja i inovacije.