Vinistra – klaster za promociju vina Istre

Temeljem studije o opravdanosti tijekom 2012. godine osnovana je udruga Vinistra – klaster za promociju vina Istre te su definirani su ciljevi i djelatnosti koji će težiti ka poticanju razvoja i konkurentnosti subjekata u vinarskoj industriji Istarske županije.

Strateški ciljevi klastera:

 • promicanje, razvoj i unapređivanje vinarstva u Istarskoj županiji
 • utvrđivanje zajedničkih razvojnih interesa istarskih proizvođača vina
 • zalaganju za zaštitu domaće tehnologije i znanja,
 • uspostavljanje i razvoj međusobnih odnosa proizvođača vina, obrazovnih i znanstveno - istraživačkih institucija
 • podupiranje suradnje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz sredstava Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave, te fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Članice klastera:

 • Udruga vinogradara i vinara Istre – Vinistra
 • Istarska razvojna agencija IDA,
 • Agencija za ruralni razvoj Istre AZRRI i
 • Veleučilište u Rijeci

Aktivnosti:

 • organiziranje i koordinacija zajedničke promidžbe i nastupa na tržištu
 • potpora istraživanju, selekciji i proizvodnji kvalitetnih vina
 • zajedničko istraživanje i razvoj
 • organiziranje godišnje izložbe vina i vinarske opreme Vinistra,
 • organiziranje sustava kontrole kvalitete standarda IQ,
 • unaprjeđenje kvalitete proizvoda kroz stručni znanstveni rad,
 • zajedničke aktivnosti promocije tipičnih istarskih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu
 • osmišljavanje i provedba zajedničkih projekata financiranih iz sredstava Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave, fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja
 • suradnja s obrazovnim i znanstveno – istraživačkim institucijama
 • suradnja s drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu te sa svim drugim fizičkim i pravnim osobama koje podupiru rad klastera
 • provedba drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva klastera

Temeljni ciljevi u prvoj fazi djelovanja klastera:

 1. Definiranje vizualnog identiteta klastera
 2. Izrada web stranice na kojoj će biti osnovne informacije o klasteru, njenim članicama, linkovi i poveznice sa matičnim web stranicama sa ciljem promocije aktivnosti klastera, ali i aktivnosti svih njenih članica;
 3. Definiranje aktivnosti cluster managera
 4. Nabavka informatičke opreme za klaster;
 5. Planiranje promotivnih aktivnosti i izrada plana sudjelovanja na sajmovima i manifestacijama
 6. Izrada promotivnih materijala za nastupe na sajmovima (plakati, letci, brošure, roll up-ovi i dr.)
 7. Provedba sustava IQ za berbu 2012.
 8. Planiranje, narudžba, analiza i prezentacija konzultantskih usluga i studija vezanih uz aktualne potrebe sa ciljem daljnjeg unapređenja vina Istre
 9. Planiranje i provedba edukativnih radionica i studijskih putovanja za članice Klastera Vinistra
 10. Planiranje i realizacija aktivnosti vezanih uz organizaciju manifestacije Vinistra 2013.