Mjere potpore poduzetništvu u Istri

Istarska županija i jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji na godišnjoj razini u javnim proračunima osiguravaju sredstva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u funkciji razvoja poduzetništva i jačanja poduzetničke klime. 
Uz navedeno su od interesa su za jačanje poduzetništva i nacionalne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje se uz pomoć regionalnih ispostava HZZ-a provode i na županijskim razinama. 
Nadalje, istarski poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici te OPG-ovi imaju i priliku prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, koji se provode centralizirano na nacionalnoj razini RH.
Isto tako od prosinca 2004. godine u sklopu sjedišta Istarske razvojne agencije u Puli djeluje Regionalni ured Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za Istarsku županiju, koji osmišljava i provodi vlastite povoljne kreditne programe za poduzetništvo. HBOR djeluje i  kao nacionalna pristupna točka za moguće korisnike i ulagače  u sklopu inicijative Europske komisije naziva Plan ulaganja za Europu, poznatu i pod nazivom ”Junckerov plan”.
Detaljnije informacije od predmetnog interesa slijede u dole navedenim direktnim linkovima.
 

AKTUALNI PROGRAMI/NATJEČAJI I MJERE:

Jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske županije

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2020. godinu

Nacionalna razina Republike Hrvatske 

Europski strukturni i investicijski fondovi - Svi natječaji

ESI fondovi izdvojeno: Aktualni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike:

Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika - faza I. (otvoren od 21.5.2019. do 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II. faza  (otvoren od 14.12.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 (otvoren od 24.08.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava) 
Inovacijski vaučeri za MSP-ove  (otvoren od 21.05.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme) (otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Znakovi kvalitete (otvoren od 13.07.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Certifikacijom proizvoda do tržišta (otvoren od 18.05.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)

Ostali programi

HZZ  - Mjere aktivne politike zapošljavanja
Europski socijalni fond - Učinkoviti ljudski potencijali - Natječaji
"Junckerov plan" i "Europski fond za strateška ulaganja"