STEM - With the power of technology, education and motivation of associations for popular STEM

European Social Fund - Operational Program Effective Human Resources 2014 - 2020

24 months

http://www.esf.hr/

Project budget

IDA budget

Lead partner:

  • (CROATIA) Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Other partners:

  • Grad Pula – Pola (CROATIA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (CROATIA)
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za prirodne i zdravstvene znanosti (Hrvatska)
  • Zajednica tehničke kulture Pula (Hrvatska)
  • Udruga matematičara Istre (Hrvatska)
  • Udruga robotičara Istre (Hrvatska)
  • Udruga Morski obrazovni centar Pula (Hrvatska)

Contact: