09.11.06.

Edukacija "Nacionalno razvojno planiranje u kontekstu pristupanja EU"

U prostorijama IDA-e održan je dvodnevni seminar "Nacionalno razvojno planiranje u kontekstu pristupanja EU"

Tijekom dva dana, 9. i 10. studenog, u prostorijama IDA-e odvijao se seminar "Nacionalno razvojno planiranje u kontekstu pristupanja EU", namijenjen djelatnicima regionalne samouprave i lokalne uprave.

Polaznici seminara upoznali su se sa slijedećim temama: EU pristup planiranju i programiranju, Primjena EU pristupa planiranju u hrvatskom kontekstu, Programski okvir u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja u EU, Iskustva u programiranju na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj te Od inicijative EU do projekta na lokalnoj razini. Drugog dana seminara održana je i rasprava o provedbi regionalnih operativnih programa. 

Navedena edukacija odvijala se u sklopu izobrazbe "Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove".