29.10.18.

IDA na sastanku partnera u Bariju

Djelatnici IDA-e sudjelovali su na sastanku partnera na projektu ATLAS (Adriatic Cultural Tourism Laboratories), koji se održao 25. i 26. listopada 2018. godine u Bariju, Italija. Istarska razvojna agencija predstavila je svoj dosadašnji rad, naročito u dijelu komunikacijskih aktivnosti te su dogovorene aktivnosti koje će se provoditi u budućem periodu trajanja projekta ATLAS.

Projekt ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories odobren je za financiranje  iz programa 2014-2020 Interreg V-A Italija Hrvatska CBC iz poziva 2017 Standart +, Prioritetna os 3 – Okoliš i kulturna baština. Cilj projekta je jačanje i razvoj ICT alata u svrhu promocije kulturnog turizma kao neiskorištenog potencijala u zemljama partnerima. Kroz projekt doći će do podizanja kulturnog stvaralaštva koristeći inovativne pristupe kroz poticanje transnacionalne suradnje u području kulturnog turizma, razmjene najboljih praksi u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, predstavljanja pilot modela upravljanja  kulturnim destinacijama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 964.933,48 EUR od čega je IDA-i namijenjeno 129.417,50 EUR. Od navedenih 129.417,50 EUR Europska unija sufinancira 110.004,87(85%), dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 19.412,63(15%). Projekt traje 18 mjeseci.