24.10.18.

U Puli održana radionica o ESF-u u sklopu ITU mehanizma

Radionica na temu „Europski socijalni fond (ESF) u okviru ITU mehanizma“ u sklopu koje je predstavljena mogućnost financiranja projekata u okviru specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali održana je 23. listopada 2018. godine u prostorijama HGK-Županijske komore u Puli. Na radionici su, uz predstavnike brojnih institucija, nazočili i članovi Partnerskog vijeća, ITU ureda, predstavnici Grada Pule kao domaćina te ostalih gradova i općina sa Urbanog područja Pula. 

Cilj ove radionice bio je pobliže pojasniti potencijalnim prijaviteljima/korisnicima budućih poziva unutar ESF-a što je to mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja i koje su mogućnosti  financiranja projekata u okviru ESF-a kroz ITU mehanizam.

Značajni naglasak stavljen je na pojam integracije ESF projekata sa projektima koji će se financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda za koje su i dani primjeri dobre prakse.

Istarska razvojna agencija u fazi je pripreme strateškog projekta "Co-working Pula" koji će se financirati iz ITU mehanizma. 

Više na linku.