01.06.18.

IDA educira: Što kad su baterije napola prazne?

U Istarskoj razvojnoj agenciji 30. svibnja 2018. godine Jelena Vrsaljko održala je edukaciju na temu "Što kad su baterije napola prazne?". Desetak polaznika, mahom iz privatnog sektora, dobilo je uvid u sindrom sagorijevanja, kako do njega dolazi i što učiniti po pitanju prevencije istoga. Također, kroz interaktivno predavanje polaznici su saznali na koji način i zašto stres u svakodnevnom životu utječe na nas, a najveći je naglasak stavljen na prevenciju stresa.