30.03.18.

IDA na sastanku partnera u sklopu projekta TRANSPOGOOD

Predstavnici Istarske razvojne agencije sudjelovali su na prvom sastanku partnera i Steering Committee sastanku, koji su se održali 29. ožujka 2018. godine u Trstu u Italiji.  Istarska razvojna agencija kao jedan od partnera u projektu, najveći je naglasak na sastanku stavila na pripremu metodologije kojom će se poticati efikasnost  i multimodalnost  te integrirani pristup u razvoju kanala u transportu roba u prekograničnom području. Ciljane skupine ovoga projekta jesu mala i srednja poduzeća u sferi logistike i transporta, lokalni dionici razvoja nadležni za sektor prometa i mobilnosti.

Projekt „Transport of goods platform“ - TRANSPOGOOD odobren je za financiranje u sklopu programa teritorijalne suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska, Prioritetna os 4. Pomorski prijevoz; Strateški cilj. 4.1. Poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti okoliša u pomorskom i kopnenom prijevozu promovirajući multimodalnost i praktična rješenja i prirodnu održivost usluga i mreža pomorskog i obalnog prijevoza na području programa.