21.03.18.

IDA poziva na edukaciju „Proces poboljšanja Nabave“

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na jednodnevnu edukaciju na temu „Proces poboljšanja Nabave“ koja će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u srijedu 28. ožujka 2018. godine. Edukacija će trajati od 9 do 16 sati.

Cilj je edukacije kroz izlaganje, diskusiju i dijalog objasniti pojam procesa poboljšanja nabave (Procurement Improvement Process), argumente za njegovo pokretanje i upravljanje tim procesom. Na poseban način detektirati kritične točke u procesu, potencijalne izvore otpora u promjenama te načina postavljanja prema njima. Cilj je edukacije također usvojiti ključne elemente efikasnog sustava Nabave u organizaciji kako bi se Nabava pozicionirala kao kompetitivna prednost organizacije na tržištu. 

Edukacija je namijenjena svima koji imaju doticaj s Nabavom i nabavnim procesima, članovima i rukovoditeljima nabavnih timova, srednjem i top managementu, poduzetnicima i svima koji žele bolje razumjeti Nabavu te ostvariti benefite kroz poboljšanje Nabavne funkcije u organizacijama.

Edukaciju će voditi Sandro Lovrić, direktor u poduzeću Solutio d.o.o., radi kao vanjski suradnik i predavač u više područja business consultinga te je član HUND-a i CSCA.

Edukacija je besplatna za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika. Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite slanjem prijavnog obrasca na e-mail ivana.kalac(at)ida.hr  ili pozivom na broj 052/381-900 ili slanjem prijavnog obrasca na fax 052/381-905 najkasnije do utorka, 27. ožujka 2018. godine.

Prijavnicu preuzmite ovdje, a sadržaj ovdje.