19.03.18.

WiFi4EU - besplatan Wi-Fi za građane Europe

U naredne dvije godine, kroz pet poziva svakih šest mjeseci, program WiFi4EU staviti će 120 milijuna EUR-a bespovratnih sredstava na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave za nabavku i ugradnju opreme potrebne za bežične pristupne točke. Komisija će posebnu pažnju posvetiti ravnomjernoj raspodjeli sredstava te se očekuje da će od programa imati koristi između 6 i 8 tisuća JLS diljem Unije. Komisija testira i novi sustav prijave na natječaj kojeg je pojednostavila kreiranjem jedinstvenog portala preko kojeg će se odvijati dvije faze: registracija JLS te prijava na natječaj. 

U drugoj polovici ožujka 2018. započinje prva faza tj. proces registracije jedinica lokalne samouprave. Za registraciju je potrebno da ovlaštena osoba u ime JLS izradi tzv. „EU Login Key“, koji se može brzo i jednostavno izraditi ovdje. S tim „ključem“ registrira se na WiFi4EU portalu te popunjavaju osnovne informacije o JLS-u, čime će se ista smatrati registriranom.

Druga će faza započeti sredinom svibnja kada se očekuje objava prvog poziva na natječaj na kojem će se dodjeljivati 1000 kupona vrijednosti 15 000 EUR-a. U prvom pozivu će moći sudjelovati samo prethodno registrirane JLS, a sredstva će se dodjeljivati po principu „first come, first served“. Prijava će se svoditi na pritiskanje gumba „Prijava“. Dakle, 1000 najbržih JLS dobit će sredstva. Treba napomenuti da je Komisija uvela dva pravila kako bi spriječila koncentraciju sredstava u jednoj regiji/državi članici: a) garantira se minimalno 15 kupona za svaku državu članicu i b) maksimalni iznos koji može otići u jednu državu članicu ograničen je na 8% od ukupne vrijednosti Natječaja. Jedinice lokalne samouprave čija prijava ne bude uspješna na prvom pozivu mogu se neograničeno puta prijavljivati na bilo koji od preostala četiri poziva koja su u planu. Također, jednom registrirani JLS je trajno registriran na portalu te ne mora svoju registraciju ponavljati za prijavu na kasnije pozive.

Sredstva WiFi4EU programa su namijenjena nabavci i ugradnji potrebne opreme za bežične pristupne točke ili za nadogradnju brzine/kvalitete već postojeće, dok je obveza prijavitelja osigurati sredstva za trogodišnju pretplatu i održavanje. Jedinice kojima se odobre sredstva, odabrat će „središta javnog života“ za instalaciju opreme.