12.02.18.

Održan kick-off sastanak projekta ATLAS

U Udinama je 7. i 8. veljače 2018. godine održan kick-off sastanak projekta Adriatic Cultural Tourism Laboratories,u kojem Istarska razvojna agencija sudjeluje kao partner. Projekt je odobren za financiranje  iz programa 2014-2020 Interreg V-A Italija Hrvatska CBC iz poziva 2017 Standart +, Prioritetna os 3 – Okoliš i kulturna baština. Nositelj projekta je Friuli Innovazione iz Udina, ostali partneri uz Istarsku razvojnu agenciju jesu: Gospodarska komora regije Veneto, Znanstveni park Technopolis, SIPRO  - Razvojna agencija Ferrara,  Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Udruga klastera regije Puglia, Step Ri – Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.
Cilj projekta je jačanje i razvoj ICT alata u svrhu promocije kulturnog turizma kao neiskorištenog potencijala u zemljama partnerima. Kroz projekt doći će do podizanja kulturnog stvaralaštva koristeći inovativne pristupe kroz poticanje transnacionalne suradnje u području kulturnog turizma, razmjene najboljih praksi u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, predstavljanja pilot modela upravljanja  kulturnim destinacijama.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 964.933,48 EUR od čega je IDA-i namijenjeno 129.417,50 EUR. Od navedenih 129.417,50 EUR Europska unija sufinancira 110.004,87(85%), dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 19.412,63(15%). Projekt traje 18 mjeseci.