28.11.17.

U IDA-i dvodnevni seminar o Digitalnom marketingu i društvenim mrežama

U Istarskoj razvojnoj agenciji održava se dvodnevna edukacija na temu "Digitalni marketing i društvene mreže". Tridesetak polaznika ima priliku uključiti se u svijet digitalnog marketinga i na konkretnim primjerima razumjeti istraživanja tržišta i konkurencije te izradu i oblikovanje sadržaja. Edukacija je namijenjena  i onima koji su već jednim dijelom operativno uključeni u navedeno, te svoja znanja žele proširiti, kao i početnicima u sferi digitalnog marketinga. Trening se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela u kojem polaznici izravno sudjeluju.
Edukacija je omogućila polaznicima razumijevanje različitih tehnika koje su potrebne  za samostalno obavljanje zadataka.
Dvodnevnu edukaciju vodi Siniša Begović, autor više desetaka stručnih članaka te urednik i koautor knjiga o e-poslovanju sufinanciranih od strane EU i MINPO RH. Certificirani je Google AdWords profesionalac, Adobe Web Site designer, te e-business i e-commerce CEC™ konzultant.