07.10.07.

Završena I. Konferencije o regionalnom razvoju Jadranske euroregije i Jugoistočne Europe

Potreba za standardizacijom aktivnosti razvojnih agencija, kao glavnih nositelja regionalnog razvoja, istaknula se kao jedan od najznačajnijih zaključaka Konferencije

Potreba za standardizacijom aktivnosti razvojnih agencija, kao glavnih nositelja regionalnog razvoja, istaknula se kao jedan od najznačajnijih zaključaka I. Konferencije o regionalnom razvoju Jadranske euroregije i Jugoistočne Europe. Konferencija, u organizaciji Koordinacije Razvojnih Agencija Jadrana - RAJ, odvijala se od 4. do 6. listopada u šibenskom hotelskom naselju Solaris te je okupila oko 200 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Makedonije, Madžarske, Crne Gore i BIH.

‚àö¬¢¬¨√ÑžRazvojne agencije nastajale su pod različitim okolnostima u različitim vremenskim razdobljima tijekom proteklih sedam godina, sa strane različitih osnivača i različitim zadaćama, temeljnim kapitalom te ostalim posebnostima. ƒåinjenica je da su nakon određenih godina rada postigle vrlo visoku razinu operativnosti, a time i odlično pozicioniranje kao ključne institucije za razvoj na svojim područjima." - zaključio je tijekom posljednjeg dana Konferencije Darko Lorencin, direktor IDA, jedne od sedam članica RAJ-a.

Prema njegovim riječima, nužno je raditi na daljnjoj standardizaciji aktivnosti koje provode razvojne agencije, vodeći pritom računa o posebnostima područja na kojem djeluju i aktivnostima koje ostvaruju druge institucije za razvoj.

Kako se nadalje posljednjeg dana Konferencije moglo čuti, navedenoj standardizaciji aktivnosti treba težiti iz razloga postojanja razvojnih institucija na lokalnoj i državnoj razini. Glavni bi cilj pri tome bio harmoniziranje aktivnosti i postizanje sinergije kako među institucijama u organizacijskom smislu, tako i u operativnom smislu pri realizaciji programa po određenim područjima. Naime, aktivnosti koje agencije provode vrlo su dinamične, a uslijed procesa pristupanja Europskoj uniji nameću se novi izazovi i nova područja, samim time i nove aktivnosti. Standardizacija aktivnosti u velikoj će mjeri  pridonijeti daljnjem pozicioniranju agencija prema ostalim institucijama, kao i prema vlastitim osnivačima.

RAJ će pokrenuti inicijativu za daljnjim jačim povezivanjem razvojnih agencija u Jadranskoj euroregiji, s ciljem zaštite i korištenja zajedničkog resursa Jadranskog mora te promicanjem kulture i turizma tog područja. Po istoj osnovi promicat će se prekogranična i međuregionalna suradnja s komplementarnim područjima Jugoistočne Europe.

Zakonski okvir, ukoliko se donese, trebao bi valorizirati sva dosad pozitivna iskustva koja razvojne agencije definiraju kao dinamične i fleksibilne institucije. Kada je riječ o zakonodavstvu, neophodno je započeti proces snažnije decentralizacije Republike Hrvatske, čime bi županije i jedinice lokalne samouprave, a samim time i razvojne agencije bile još operativnije i sposobnije za realizaciju značajnijih projekata.

Iskoristiti uspostavljenu suradnju između regionalnih razvojnih agencija za još konkretniju suradnju među županijama, bolju koordinaciju razvojnih planova i zajedničku realizaciju projekata, zajednički su zaključci članica RAJ-a, ali i ostalih razvojnih agencija Jugoistočne Europe prisutnih na šibenskoj Konferenciji.