19.10.18.

U IDA-i održano predavanje "Udruge i gospodarska djelatnost"

U petak, 19. listopada 2018. u Istarskoj razvojnoj agenciji je održano predavanje u sklopu Info dana za udruge na temu "Udruge i gospodarska djelatnost",  u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Info dani namijenjeni su svim udrugama s područja Istarske županije, njihovim članovima i članicama te ostalim organizacijama civilnog društva i zainteresiranima za civilni sektor, onima koji razmišljanju pokrenuti udrugu i aktivirati se u društvu kroz djelovanje udruge te institucijama i organizacijama, jedinicama lokalne uprave koji surađuju sa udrugama ili žele stvarati zajedničke europske projekte sa udrugama.

Na predavanju se moglo saznati više na teme: porez na dohodak u neprofitnim organizacijama, porez na dohodak od nesamostalnog rada iz plaća, porez na dohodak od drugog dohotka, primici koji se mogu isplatiti neoporezivo, porezni status udruga u sustavu poreza na dobit, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Zakon o porezu na dodanu vrijednost.

Cijeli program Info dana za udruge možete naći ovdje.